• 30 Dic, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede desde aquí

MR701D - Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo - PDR - LEADER (2020)

Data de publicación: 30/12/2019

Data inicio de solicitude: 31/12/2019

Data fin solicitude: 31/12/2020

Obxecto


 • 30 Dic, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede desde aquí

MR701D - Subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo - PDR - LEADER (2020)

Fecha de publicación: 30/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 31/12/2019

Fecha fin solicitud: 31/01/2020

Objeto


 • 26 Dic, 2019
 • Sustentabilidade, Mercantil, PRL e Saúde

PE120 - Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros - FEMP (2020).

Data de publicación: 26/12/2019

Data inicio de solicitude: 27/12/2019

Data fin solicitude: 27/01/2020

Obxecto


 • 26 Dic, 2019
 • Sustentabilidade, Mercantil, PRL e Saúde

PE120 - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros - FEMP(2020).

Fecha de publicación: 26/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 27/12/2019

Fecha fin solicitud: 27/01/2020

Objeto


 • 20 Dic, 2019
 • Sustentabilidade, Mercado
Accede desde aquí

PE201B - Axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e acuicultura - FEMP (2020)

Data de publicación: 20/12/2019

Data inicio de solicitude: 21/12/2019

Data fin solicitude: 20/01/2020

Obxecto


 • 20 Dic, 2019
 • Sustentabilidade, Mercado
Accede desde aquí

PE201B - Ayudas para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y acuicultura - FEMP (2020)

Fecha de publicación: 20/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 21/12/2019

Fecha fin solicitud: 20/01/2020

Objeto


 • 16 Dic, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado, Xestión
Accede desde aquí

MR361A - Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas - 2020

Data de publicación: 16/12/2019

Data inicio de solicitude: 17/12/2019

Data fin solicitude: 31/01/2020

Obxecto


 • 16 Dic, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado, Xestión
Accede desde aquí

MR361A - ayudas para las inversiones para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas (2019)

Fecha de publicación: 16/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 17/12/2019

Fecha fin solicitud: 31/01/2020

Objeto


 • 22 Ago, 2019
 • Sustentabilidade
Accede desde aquí

IN421V -  Programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia energética del sector industrial - Programa de eficiencia energética en industria

Fecha de publicación: 22 de agosto de 2019

Fecha de inicio solicitud: 12 de septiembre de 2019

Fecha de finalización solicitud: 31 de diciembre de 2020

Objecto


 • 22 Ago, 2019
 • Sustentabilidade
Accede desde aquí

IN421V -  Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética do sector industrial - Programa de eficiencia enerxética en industria

Data de publicación: 22 de agosto de 2019

Data de inicio solicitude: 12 de setembro de 2019

Data de remate solicitude: 31 de decembro de 2020

Obxecto

Páginas