• 18 Jun, 2020
 • Laboral, Mercado, PRL e Saúde
Accede desde aquí

IG300E - Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (Cheque Dixitalización COVID-19)

Data de publicación: 18 de xuño de 2020

Data inicio de solicitude: 19 de xuño de 2020

Data remate de solicitude: 30 de setembro de 2020


 • 13 Jun, 2020
 • Estratexia, Xestión
Accede desde aquí

BDNS 509682 - Axudas correspondentes ao Plan de Renovación do parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) - 2020

Data de publicación: 13/06/2020

Data inicio de solicitude: 15/06/2020

Data fin solicitude: 15/09/2020

Obxecto


 • 13 Jun, 2020
 • Estratexia, Xestión
Accede desde aquí

BDNS 509682 - Ayudas correspondientes al Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE)  - 2020

Fecha de publicación: 13/06/2020

Fecha inicio de solicitud: 15/06/2020

Fecha fin solicitud: 15/09/2020

Objeto


 • 02 Jun, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede desde aquí

IG401A - Axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-Acciona) 2020

Data de publicación: 2 de xuño de 2020

Data inicio de solicitude: 6 de xullo de 2020


 • 02 Jun, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede desde aquí

IG401A - Ayudas a los servicios de desarrollo estratégico, profesionalización, innovación y adopción de soluciones de digitalización para su realización en empresas gallegas (programa Reacciona) - 2020

Fecha de publicación: 2 de junio de 2020

Fecha inicio de solicitud: 6 de julio de 2020


 • 24 Feb, 2020
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado
Accede desde aquí

CO300D - Subvenciones para actuaciones en materia de ecoinnovación comercial - 2020

Fecha de publicación: 21/02/2020

Fecha inicio solicitud: 22/02/2020

Fecha fin solicitud: 23/03/2020 (nueva fecha por motivos del COVID-19: 21 de mayo de 2020)

Objeto


 • 24 Feb, 2020
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado
Accede desde aquí

CO300D - Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial - 2020

Data de publicación: 21/02/2020

Data inicio solicitude: 22/02/2020

Data fin solicitude: 23/03/2020 (nova data por motivos do COVID-19: 21 de maio de 2020)

Obxecto


 • 24 Feb, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede desde aquí

CO300C - Subvenciones para la innovación, la digitalización y la implantación de nuevas fórmulas de comercialización y expansión del sector comercial y artesanal - 2020

Fecha de publicación: 21/02/2020

Fecha inicio de solicitud: 22/02/2020

Fecha fin solicitud: 29/05/2020


 • 24 Feb, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede desde aquí

CO300C - Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal - 2020

Data de publicación: 21/02/2020

Data inicio de solicitude: 22/02/2020

Data fin solicitude: 29/05/2020


 • 20 Feb, 2020
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado
Accede desde aquí

IN500A - Ayudas a las inversiones en tecnologías forestales, procesamiento, movilización y comercialización de productos forestales - 2020

Fecha de publicación: 19/02/2020

Fecha inicio de solicitud: 20/02/2020

Páginas