• 23 Ago, 2019
 • Estratexia, Laboral, Mercantil
Accede desde aquí

TR802J - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia

Data de publicación: 25/01/2018

Data inicio de solicitude: 26/01/2018

Data fin solicitude: 01/10/2018

Obxecto


 • 22 Ago, 2019
 • Sustentabilidade
Accede desde aquí

IN421V -  Programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia energética del sector industrial - Programa de eficiencia energética en industria

Fecha de publicación: 22 de agosto de 2019

Fecha de inicio solicitud: 12 de septiembre de 2019

Fecha de finalización solicitud: 31 de diciembre de 2020

Objecto


 • 22 Ago, 2019
 • Sustentabilidade
Accede desde aquí

IN421V -  Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética do sector industrial - Programa de eficiencia enerxética en industria

Data de publicación: 22 de agosto de 2019

Data de inicio solicitude: 12 de setembro de 2019

Data de remate solicitude: 31 de decembro de 2020

Obxecto


 • 15 Ago, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede desde aquí

IG638A -  Axudas á contratación de xestores de internacionalización - 2019

Data de publicación: 14 de agosto de 2019

Data de inicio solicitude: 15 de agosto de 2019

Data de remate solicitude: 29 de novembro de 2019

Obxecto


 • 15 Ago, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede desde aquí

IG638A -  Ayudas a la contratación de gestores de internacionalización - 2019

Fecha de publicación: 14 de agosto de 2019

Fecha de inicio solicitud: 15 de agosto de 2019

Fecha de finalización solicitud: 29 de noviembre de 2019

Objeto


 • 12 Ago, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede desde aquí

469657 -  Ayudas dirixidas a impulsar a transformación digital da industria española no marco do Proyecto "Industria Conectada 4.0"

Fecha de publicación:  12 de agosto de 2019

Fecha de inicio solicitud: 13 de agosto de 2019


 • 12 Ago, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede desde aquí

469657 -  Axudas dirixidas a impulsar a transformación dixital da industria española no marco do Proxecto "Industria Conectada 4.0"

Data de publicación:  12 de agosto de 2019

Data de inicio solicitude: 1 de agosto de 2019

Data de remate solicitude: 16 de setembro de 2019 (Ampliado o prazo ata o 30 de setembro)


 • 06 Ago, 2019
 • Estratexia, Laboral
Accede desde aquí

IG502A -  Ayudas para la incorporación de nuevas personas tituladas a actividades de mejora competitiva de las empresas (Programa Profesionales 4.0) - 2019

Fecha de publicación: 6 de agosto de 2019

Fecha de inicio solicitud: 7 de agosto de 2019

Fecha de finalización solicitud: 7 de octubre de 2019

Objeto


 • 06 Ago, 2019
 • Estratexia, Laboral
Accede desde aquí

IG502A -  Axudas para a incorporación de novas persoas tituladas a actividades de mellora competitiva das empresas (Programa Profesionais 4.0) - 2019

Data de publicación: 6 de agosto de 2019

Data de inicio solicitude: 7 de agosto de 2019

Data de remate solicitude: 7 de outubro de 2019

Obxecto


 • 30 Jul, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado, Xestión
Accede desde aquí

MR419A -  ayudas para o apoio aos inversiones nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal

Fecha de publicación: 30 de julio de 2019

Fecha de inicio solicitud: 31 de julio de 2019

Fecha de finalización solicitud: 30 de agosto de 2019

Objeto

Páginas