• 14 Feb, 2018
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede desde aquí

TR320B - Participación no programa Responsabilizate

Data de publicación: 13/02/2018

Data inicio de solicitude: 14/02/2018

Data fin de solicitude: ata acadar o número máximo de prazas

NOTA:

Unha vez cuberto o número máximo de prazas será comunicado a través de https://rse.xunta.gal e da sede electrónica da Xunta de Galicia


 • 08 Feb, 2018
 • Sustentabilidade, Mercado, PRL e Saúde

PE120 - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros - FEMP(2018).

Fecha de publicación: 08/02/2018

Fecha inicio de solicitud: 09/02/2018

Fecha fin solicitud: 08/03/2018

Objeto


 • 08 Feb, 2018
 • Sustentabilidade, Mercado, PRL e Saúde

PE120 - Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros - FEMP (2018).

Data de publicación: 08/02/2018

Data inicio de solicitude: 09/02/2018

Data fin solicitude: 08/03/2018

Obxecto


 • 07 Feb, 2018
 • Sustentabilidade, Mercado
Accede desde aquí

PE201B - Ayudas para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y acuicultura - FEMP (2018).

Fecha de publicación: 07/02/2018

Fecha inicio de solicitud: 08/02/2018

Fecha fin solicitud: 07/03/2018

Objeto


 • 07 Feb, 2018
 • Sustentabilidade, Mercado
Accede desde aquí

PE201B - Axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e acuicultura - FEMP (2018).

Data de publicación: 07/02/2018

Data inicio de solicitude: 08/02/2018

Data fin solicitude: 07/03/2018

Obxecto


 • 06 Feb, 2018
 • Mercantil
Accede desde aquí

IG110A - Apoyo al acceso y adecuación de la financiación de las explotaciones agrarias de Galicia afectadas por la sequía del año 2017 (2018).

Fecha de publicación: 05/02/2018

Fecha inicio de solicitud: 06/02/2018

Fecha fin solicitud: 28/03/2018

Objeto


 • 06 Feb, 2018
 • Mercantil
Accede desde aquí

IG110A - Apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións agrarias de Galicia afectadas pola seca do ano 2017 (2018).

Data de publicación: 05/02/2018

Data inicio de solicitude: 06/02/2018

Data fin solicitude: 28/03/2018

Obxecto


 • 06 Feb, 2018
 • Laboral
Accede desde aquí

TR349X - Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones formativas con compromiso de contratación inmediata (2018).

Fecha de publicación: 05/02/2018

Fecha inicio de solicitud: 06/02/2018

Fecha fin solicitude: 20/12/2018

Objeto


 • 06 Feb, 2018
 • Laboral
Accede desde aquí

TR349X - Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (2018).

Data de publicación: 05/02/2018

Data inicio de solicitude: 06/02/2018

Data fin solicitude: 20/12/2018

Obxecto


 • 06 Feb, 2018
 • Laboral
Accede desde aquí

TR301P - Subvenciones para acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas (2018).

Fecha de publicación: 05/02/2018

Fecha inicio de solicitud: 06/02/2018

Fecha fin solicitud: 05/04/2018

Objeto

Páginas