• 16 Ene, 2023
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado, PRL e Saúde

PE120 - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros - 2023

Fecha de publicación: 13/01/2023

Fecha inicio de solicitud: 14/01/2023

Fecha finalización de solicitud: 13/02/2023


 • 16 Ene, 2023
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado, PRL e Saúde

PE120 - Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros - 2023

Data de publicación: 13/01/2023

Data inicio de solicitude: 14/01/2023

Data remate de solicitude: 13/02/2023


 • 04 Ene, 2023
 • Mercado, Xestión
Accede desde aquí

TR890A - Programa Impacto Autónomo - 2023

Fecha de publicación: 04/01/2023

Fecha inicio de solicitude: 09/01/2023

Fecha finalización de solicitud: 09/02/2023


 • 04 Ene, 2023
 • Mercado, Xestión
Accede desde aquí

TR890A - Programa Impacto Autónomo - 2023

Data de publicación: 04/01/2023

Data inicio de solicitude: 09/01/2023

Data remate de solicitude: 09/02/2023


 • 02 Ene, 2023
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede desde aquí

IG534D - Novaciones para la refinanciación de deudas- 2023

Fecha de publicación: 02/01/2023

Fecha inicio de solicitud: 03/01/2023

Fecha finalización de solicitud: 30/12/2023 o hasta agotar el crédito presupuestario, de ser el caso


 • 02 Ene, 2023
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede desde aquí

IG534D - Novacións para o refinanciamento de débedas- 2023

Data de publicación: 02/01/2023

Data inicio de solicitude: 03/01/2023

Data remate de solicitude: 30/12/2023 ou ata esgotar o crédito orzamentario, de ser o caso


 • 28 Dic, 2022
 • Fiscal, Mercado, Mercantil

Publicouse no BOE o Real Decreto-lei 20/2022, de 27 de decembro, de medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína e de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade.

As medidas incluídas no Real Decreto-lei 20/2022 oriéntanse a conter os prezos e apoiar á cidadanía e empresas máis afectadas en seis ámbitos principales:

(i) enerxía

(ii) alimentos

(iii) transporte

(iv) industria gas intensiva


 • 28 Dic, 2022
 • Fiscal, Mercado, Mercantil

Se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

Las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 20/2022 se orientan a contener los precios y apoyar a la cidadanía y empresas más afectadas en seis ámbitos principales:

(i) energía

(ii) alimentos

(iii) transporte

(iv) industria gas intensiva


 • 28 Dic, 2022
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado

Publicouse no BOE o Real Decreto 1055/2022, de 27 de decembro, de envases e refugallos de envases, tendo por obxecto a adaptación da normativa española de envases ao novo réxime de responsabilidade ampliada do produtor, establecido pola normativa da Unión Europea recientemente aprobada.

Asimismo, regula os mecanismos necesarios para incrementar a transparencia e o adecuado seguimento e control das obrigas dos produtores tanto no que respecta á posta puesta no mercado de produtos como no que respecta á xestión dos seus refugallos.


 • 28 Dic, 2022
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado

Se publicó en el BOE el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, teniendo por objeto la adaptación de la normativa española de envases al nuevo régimen de responsabilidad ampliada del productor, establecido por la normativa de la Unión Europea recientemente aprobada.

Páginas