• 13 Abr, 2021
 • Sustentabilidade, Xestión
Accede desde aquí

IN417Z - Subvencións subvencións para proxectos de mellora enerxética - Bono enerxía peme - 2021

Data de publicación: 13/04/2021

Data inicio de solicitude: 24/04/2021

Data remate de solicitude: 06/08/2021

Obxecto


 • 29 Mar, 2021
 • Estratexia, Mercado
Accede desde aquí

TU970A -  Subvencións para implantar as normas UNE que conduzan á certificación da marca Q de calidade turística do ICTE - 2021

Data de publicación: 29 de marzo de 2021

Data de inicio solicitude: 30 de marzo de 2021

Data de remate solicitude: 29 de abril de 2021

Obxecto


 • 29 Mar, 2021
 • Estratexia, Mercado
Accede desde aquí

TU970A -  Subvenciones para implantar las normas UNE para la certificación de la marca Q de calidad turística ICTE - 2021

Fecha de publicación: 29 de marzo de 2021

Fecha de inicio solicitud: 30 de marzo de 2021

Fecha de finalización solicitud: 29 de abril de 2021

Objeto


 • 08 Feb, 2021
 • Laboral, Mercantil
Accede desde aquí

TR802J - Subvencións para o fomento del acceso a la condición de persona socia - 2021

Data de publicación: 08/02/2021

Data inicio de solicitude: 09/02/2021

Data remate de solicitude: 30/09/2021

Obxecto


 • 08 Feb, 2021
 • Laboral, Mercantil
Accede desde aquí

TR802J - Subvenciones para el fomento del acceso a la condición de persona socia - 2021

Fecha de publicación: 08/02/2021

Fecha inicio de solicitud: 09/02/2021

Fecha finalización de solicitud: 30/09/2021

Objeto


 • 08 Feb, 2021
 • Laboral, Mercantil
Accede desde aquí

TR802G - Subvenciones para el fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales - 2021

Fecha de publicación: 08/02/2021

Fecha inicio de solicitud: 09/02/2021

Fecha finalización de solicitud: 30/09/2021

Objeto


 • 08 Feb, 2021
 • Laboral, Mercantil
Accede desde aquí

TR802G - Subvencións para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais - 2021

Data de publicación: 08/02/2021

Data inicio de solicitude: 09/02/2021

Data remate de solicitude: 30/09/2021

Obxecto


 • 04 Feb, 2021
 • Mercado, Mercantil
Accede desde aquí

TU503A - Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración

Data de publicación: 04/02/2021

Data inicio de solicitude: 05/02/2021

Data remate de solicitude: 04/03/2021


 • 04 Feb, 2021
 • Mercado, Mercantil
Accede desde aquí

TR353A - Subvenciones para actuaciones de mejora de las infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento y de restauración

Fecha de publicación: 04/02/2021

Fecha inicio de solicitud: 05/02/2021

Fecha finalización de solicitud: 04/03/2021


 • 28 Ene, 2021
 • Internacionalización, Laboral
Accede desde aquí

IG638A - Ayudas para la contratación de gestores de internacionalización (2021-2022)

Fecha de publicación: 28/01/2021

Fecha inicio de solicitud: 29/01/2021

Fecha finalización de solicitud: 31/05/2021

Objeto

Páginas