• 04 Ene, 2023
 • Mercado, Xestión
Accede desde aquí

TR890A - Programa Impacto Autónomo - 2023

Fecha de publicación: 04/01/2023

Fecha inicio de solicitude: 09/01/2023

Fecha finalización de solicitud: 09/02/2023


 • 04 Ene, 2023
 • Mercado, Xestión
Accede desde aquí

TR890A - Programa Impacto Autónomo - 2023

Data de publicación: 04/01/2023

Data inicio de solicitude: 09/01/2023

Data remate de solicitude: 09/02/2023


 • 02 Ene, 2023
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede desde aquí

IG534D - Novaciones para la refinanciación de deudas- 2023

Fecha de publicación: 02/01/2023

Fecha inicio de solicitud: 03/01/2023

Fecha finalización de solicitud: 30/12/2023 o hasta agotar el crédito presupuestario, de ser el caso


 • 02 Ene, 2023
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede desde aquí

IG534D - Novacións para o refinanciamento de débedas- 2023

Data de publicación: 02/01/2023

Data inicio de solicitude: 03/01/2023

Data remate de solicitude: 30/12/2023 ou ata esgotar o crédito orzamentario, de ser o caso


 • 02 Ene, 2023
 • Estratexia, Laboral
Accede desde aquí

TR349V - Programa Investigo - 2023

Fecha de publicación: 02/01/2023

Fecha inicio de solicitud: 03/01/2023

Fecha finalización de solicitud: 02/02/2023

Obxecto


 • 02 Ene, 2023
 • Estratexia, Laboral
Accede desde aquí

TR349V - Programa Investigo - 2023

Data de publicación: 02/01/2023

Data inicio de solicitude: 03/01/2023

Data remate de solicitude: 02/02/2023

Obxecto


 • 30 Dic, 2022
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede desde aquí

CO300G - Subvenciones para el Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico - 2023

Fecha de publicación: 30/12/2022

Fecha inicio de solicitud: 31/12/2022

Fecha remate de solicitud: 30/01/2023


 • 30 Dic, 2022
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede desde aquí

CO300G - Subvencións para o Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico - 2023

Data de publicación: 30/12/2022

Data inicio de solicitude: 31/12/2022

Data remate de solicitude: 30/01/2023


 • 07 Dic, 2022
 • Sustentabilidade
Accede desde aquí

AXUDAS AO IMPULSO DA ECONOMÍA CIRCULAR  - 2022

Data de publicación: 7/12/2022

Data de inicio solicitud: 8/12/2022

Data de remate solicitud: 21/01/2023

Obxecto


 • 07 Dic, 2022
 • Sustentabilidade
Accede desde aquí

AYUDAS AL IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR  - 2022

Fecha de publicación: 7/12/2022

Fecha de inicio solicitud: 8/12/2022

Fecha de finalización solicitud: 21/01/2023

Objeto

Páginas