O bono autónomo


 Convocatoria 2022 aberta ata o 14 de febreiro de 2022


Cartel para difusión a utilizar polas persoas e empresas beneficiarias

Modelo de cartel para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, polo PRTR e polos Fondos Next Generation da UE.

Cartel TR341Q

Infografía explicativa

A finalidade é a de apoiar a persoas autónomas consolidadas que:

 • Estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional,
 • Teñan domicilio fiscal en Galicia,
 • Teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e
 • Teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído,  declarados no ano anterior ao da convocatoria.

Esta axuda concédese para a mellora da competitividade da actividade empresarial ou profesional das persoas autónomas beneficiarias, mediante pagamento anticipado, cunha subvención dun 80% da actividade que se subvencione cun límite máximo de 3.000 euros polo conxunto de actividades subvencionables, sendo o resto do gasto por conta da persoa beneficiaria.

Nesta convocatoria se contou novamente con dúas liñas de actuación:

Liña 1: Mellora da competitividade a través dos seguintes servizos 

 • Plan estratéxico do negocio
 • Plan de reorientación do negocio
 • Plan de refinanciamento
 • Plan de márketing
 • Plan de eficiencia enerxética
 • Plan de biodiversidade
 • Plan de comunicación do negocio
 • Plan de transformación dixital
 • Outros estudos e plans que teñan como fin aumentar a competitividade
 • O cofinanciamento privado dos servizos contratados co IGAPE a través do programa Re-Acciona na súa convocatoria do 2021

Liña 2: Mellora da competitividade a través dos seguintes investimentos 

 • Compra de maquinaria
 • Compra e/ou instalación para a mellora da eficiencia enerxética
 • Investimentos para a substitución de combustibles fósiles ou materiais críticos ou escasos
 • Compra de utensilios e ferramentas
 • Reforma do local do negocio
 • Equipamento informático
 • Equipamento de oficina e/ou negocio
 • Rótulos
 • Aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais
 • Deseño de marca

Na solicitude de axudas, as liñas 1 e 2 non son excluíntes nin entre elas nin entre os distintos servizos e investimentos que as configuran. O importe máximo que se pode percibir por ambas as liñas é de 3.000 €.

No caso de reforma do local do negocio, exclúese da axuda o domicilio habitual da persoa traballadora autónoma, excepto no caso en que quede acreditado que é imprescindible para o desenvolvemento da actividade do negocio.

Acceso á ficha da axuda