Documentos de referencia • 23 Xan, 2023
 • Mercado, Mercantil, Xestión

Este decreto ten por obxecto obxecto o desenvolvemento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, no que atinxe a determinados aspectos de organización e desenvolvemento daqueles, así como constituír o Rexistro de Empresas e Establecementos e será de aplicación a todo tipo de espectáculos públicos e actividades recreativas incluídos no ámbito de aplicación da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas


 • 28 Dec, 2022
 • Sustentabilidade, Mercado, Mercantil

Publicouse no BOE o Real Decreto 1052/2022, de 27 de decembro, polo que se regulan as zona de baixas emisións para a consecución das mejoras establecidas na Lei 7/2021 en relación coa calidade do aire e a mitigación do cambio climático, sendo necesario fixar obxectivos concretos e cuantificables, que poidan ser convenientemente monitorizados e avaliados.


 • 28 Dec, 2022
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado

Publicouse no BOE o Real Decreto 1055/2022, de 27 de decembro, de envases e refugallos de envases, tendo por obxecto a adaptación da normativa española de envases ao novo réxime de responsabilidade ampliada do produtor, establecido pola normativa da Unión Europea recientemente aprobada.

Asimismo, regula os mecanismos necesarios para incrementar a transparencia e o adecuado seguimento e control das obrigas dos produtores tanto no que respecta á posta puesta no mercado de produtos como no que respecta á xestión dos seus refugallos.


 • 28 Dec, 2022
 • Fiscal, Mercado, Mercantil

Publicouse no BOE o Real Decreto-lei 20/2022, de 27 de decembro, de medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína e de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade.

As medidas incluídas no Real Decreto-lei 20/2022 oriéntanse a conter os prezos e apoiar á cidadanía e empresas máis afectadas en seis ámbitos principales:

(i) enerxía

(ii) alimentos

(iii) transporte

(iv) industria gas intensiva


 • 22 Dec, 2022
 • Fiscal, Laboral, Mercado, Mercantil

Publicación no BOE da Lei 28/2022, de 21 de setembro, de fomento do ecosistema das empresas emerxentes para atender á nova economía baseada no coñecemento e na innovación, co obxectivo de reducir significativamente os obstáculos detectados á creación e crecemento destas empresas no ámbito lexislativo, atendendo fundamentalmente ás cargas fiscais e sociais, ás esixencias do dereito mercantil e aos trámites burocráticos.


 • 07 Nov, 2022
 • Laboral, Mercado, Mercantil

A través do Diario Oficial de Galicia a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ven de publicar as festas de carácter local, inhábiles para os efectos laborais, retribuídas e non recuperables, para o ano 2023, que serán para os concellos pertencentes ás provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.


 • 14 Out, 2022
 • Laboral, Mercado

O Boletín Oficial do Estado ven de publicar a Resolución de 7 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2023. 

En concreto, en Galicia, as festas laborais a nivel estatal para o ano 2023 son as seguintes:


 • 06 Out, 2022
 • Laboral, Mercado

Orde do 16 de setembro de 2022 da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2023.


 • 01 Out, 2022
 • Mercado, Mercantil, Xestión

Publicación no BOE da Lei 18/2022, de 28 de setembro, de creación e crecemento de empresas.


Publicación BOE


 • 26 Set, 2022
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

Publicación da Lei 16/2022, de 5 de setembro, de reforma do texto refundido da Lei Concursal, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2020, de 5 de maio, para a transposición da Directiva (UE) 2019/1023 do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de xuño de 2019, sobre marcos de reestruturación preventiva, exoneración de débedas e inhabilitacións, e sobre medidas para aumentar a eficiencia dos procedementos de reestruturación, insolvencia e exoneración de débedas.

Páxinas