Lei 8/2023 de artesanía de Galicia


Accede dende aquí

Publicación no Diario Oficial de Galicia da Lei 8/2023, do 14 de decembro, de artesanía de Galicia que ten como obxecto a ordenación, a promoción, o fomento, a modernización e a profesionalización do sector artesanal na Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de promover o desenvolvemento do mesmo como actividade económica sustentable, promovendo a protección das súas diversas manifestacións e mantendo as canles de cooperación e colaboración entre o sector artesanal galego e a Administración autonómica de Galicia.

Válido dende: 
martes, 19 Decembro, 2023
Válido ate: 
xoves, 31 Decembro, 2026