Alcance

O alcance desta declaración de conformidade de accesibilidade é o de todas as páxinas do portal web da Xunta de Galicia www.xunta.gal que manteñan a mesma cabeceira e pé de páxina que a portada do portal.

Cumprimento de estándares

As páxinas deste Portal cumpren tódolos requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 segundo a Norma UNE 139803:2012

Cumprimento das normas WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) do W3C (World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AA).

A presentación baséase na recomendación do W3C sobre as Follas de Estilo en Cascada Nivel 2 Revisión 1 (CSS 2.1).

Empregouse a linguaxe de marcado XHTML na súa especificación 1.0 Transicional.

Recoméndase utilizar as versións máis recientes de navegadores tales como Mozilla FirefoxGoogle ChromeOperaInternet ExplorerSafari, etc.

 

Data da última revisión

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal foi realizada con data do 23/08/2017.