Obxectivo

Programa de Mentoring Traballo Autónomo 2023 promovido pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade en cooperación coa Fundación Ronsel ten como obxectivo contribuír á sustentabilidade social empresarial e á mellora da competitividade das persoas traballadoras autónomas de Galicia.

Busca apoiar de xeito personalizada a 200 persoas traballadoras autónomas para reducir os riscos na súa actividade profesional, acompañalas na adaptación ou transformación dos seus negocios ás necesidades de mercado e á situación actual, e contribuír, mediante melloras nas áreas de xestión e outras, ao incremento dos seus contactos profesionais e da súa actividade económica, así como das condicións de traballo asociadas para acadar un maior benestar laboral.


- PRAZO DE SOLICITUDE AMPLIADO ATA O 7 DE XULLO DE 2023 -


Persoas autónomas beneficiarias

Neste programa poderán participar ata un máximo de 200 persoas que, estando de alta como traballadoras autónomas:

  • Leven alomenos 42 meses de actividade económica.
  • Se inscriban neste programa, de forma voluntaria a través deste formulario e dentro do período temporal marcado.
  • Teñan o seu domicilio fiscal en Galicia,

Entre as persoas que cumpran as anteriores condicións, terán prioridade aquelas persoas traballadoras autónomas que teñan persoal contratado.

⇒ No caso de que non se acade o obxectivo de 200 persoas traballadoras autónomas con 42 meses de actividade, poderán inscribirse aquelas que teñan recibido a axuda do programa de XEMPRE AUTONOMO (promoción de emprego autónomo), BONO AUTÓNOMO, NOVA OPORTUNIDADE, EMEGA, XEMPRE EMPREDEMENTO ou calquera outra axuda da Consellería e Promoción de Emprego e Igualdade.

Plan de acción do Programa de Mentoring Traballo Autónomo 2023

O plan de acción do Programa abordarase seguindo as seguintes pautas:

  1. Cada persoa traballadora autónoma participante asistirá a un obradoiro de formación de 4 horas para coñecer o proceso do Mentoring e os seus protocolos de actuación.
  1. A cada persoa traballadora autónoma participante asignaráselle unha persoa mentora (“matching”) en función do tipo de apoio indicado na ficha de inscrición.
  1. Cada “matching” celebrará un mínimo dunha reunión mensual, cunha duración estimada de 1 a 2 horas, e durante un período máximo de 7 meses.
  1. Durante a relación de mentoring, ofreceranse “mentorías de apoio” para, de forma puntual, poder traballar outras áreas de traballo.
  1. Ao finalizar o “matching” formalizarase o seu peche e analizaranse os obxectivos acadados.

Prazo de inscrición no programa

O prazo de inscrición para participar no Programa estivo aberto entre o 1 de xuño e o 7 de xullo de 2023 ata esgotar as prazas dispoñibles.

Tes algunha dúbida ou pregunta?

Se tes algunha dúbida ou pregunta, contacta coa Oficina do Emprego Autónomo e che axudaremos.