Benvido/a á Oficina Virtual do Emprego Autónomo, en que podemos axudarche?

A Oficina Virtual do Autónomo se promove como canle de consulta e comunicación informal de utilidade para todas as persoas traballadoras autónomas de Galicia no seu día a día, tal e como recolle o artigo 38 da Lei 4/2019, de administración dixital de Galicia.

Se desexa trasladar calquera consulta ou pregunta sobre a súa actividade profesional, envíenola desde aquí cos seus datos e en breve lle responderemos.

Se ten algunha suxestión ou comentario sobre como mellorar a Oficina Virtual do Autónomo, envíenos as súas achegas. Encantados de seguir sendo de utilidade!

En calquera caso, debe recalcarse que a Oficina Virtual do Emprego Autónomo non serve, sen embargo, para dar cumprimento á válida presentación de solicitudes, escritos, comunicacións, recursos ou reclamacións, para o cal deberase estar ao disposto na normativa reguladora do procedemento administrativo común, na lei  4/2019 e na restante normativa de aplicación.


Desde a Xunta de Galicia (Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade) desexamos informarche aos efectos do previsto no Regulamento xeral de protección de datos persoais que, en base ao cumprimento dunha misión de interese público regulada pola 3/2023, de 28 de febreiro, de Emprego, estamos a tratar os teus datos coa finalidade de remitir información e comunicacións relativas ás nosas actividades de xestión de políticas activas de emprego e intermediación laboral, como a que aquí se realiza dentro da Oficina do emprego autónomo.

Neste enlace podes consultar a nosa política sobre a protección de datos de carácter persoal.

Por favor, introduza o seu DNI, NIE ou CIF da empresa á que pertence
Importante! No caso de que necesites información sobre axudas ou subvencións, por favor, describe de forma detallada o obxectivo da axuda que estás a buscar (por exemplo, se é para iniciar a actividade, para adquirir maquinaria ou para ampliar o negocio, en que concello vas realizar o investimento ou iniciar a actividade, etc.) para que coa dita información poidamos analizar máis en deetalle as distintas opcións posibles e trasladarche aquelas xa centradas no teu caso particular.
1 + 6 =
Resolve este simple problema matemático e introduce o resultado. Por exemplo, 1+3, introduce 4