• 30 Set, 2022
 • Estratexia, Mercado, Mercantil

TR880A - Subvenciones Xempre Emprendemento para apoyar iniciativas de emprendimiento - 2022

Infografía TR880A


 • 30 Set, 2022
 • Estratexia, Mercado, Mercantil

TR880A - Subvencións Xempre Emprendemento para apoiar iniciativas de emprendemento - 2022

Infografía TR880A


 • 26 Set, 2022
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

Publicación da Lei 16/2022, de 5 de setembro, de reforma do texto refundido da Lei Concursal, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2020, de 5 de maio, para a transposición da Directiva (UE) 2019/1023 do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de xuño de 2019, sobre marcos de reestruturación preventiva, exoneración de débedas e inhabilitacións, e sobre medidas para aumentar a eficiencia dos procedementos de reestruturación, insolvencia e exoneración de débedas.


 • 26 Set, 2022
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

Publicación de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.


 • 23 Ago, 2022
 • Internacionalización, Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

Programa Kit Digital - Ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II - 2022

Fecha de publicación: 2 de agosto de 2022

Fecha de inicio solicitud: 2 de septiembre de 2022

Fecha de finalización solicitud: 2 de septiembre de 2023


 • 23 Ago, 2022
 • Internacionalización, Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

Programa Kit Digital - Axudas destinadas á dixitalización de empresas do Segmento II - 2022

Data de publicación: 2 de agosto de 2022

Data de inicio solicitude: 2 de setembro de 2022

Data de remate solicitude: 2 de setembro de 2023


 • 16 Ago, 2022
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

IG408A - Ayudas y de los préstamos parcialmente reembolsables para la financiación de los proyectos de inversión empresarial - 2022

Fecha de publicación: 12/08/2022

Fecha inicio de solicitud: 13/08/2022

Fecha finalización de solicitud: 30/09/2022


 • 16 Ago, 2022
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

IG408A - Axudas e dos préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial - 2022

Data de publicación: 12/08/2022

Data inicio de solicitude: 13/08/2022

Data remate de solicitude: 30/09/2022

Obxecto


 • 10 Ago, 2022
 • Laboral, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

TR790A - Programa Nueva oportunidad de las personas trabajadoras autónomas - 2022

Fecha de publicación: 10/08/2022

Fecha inicio de solicitud: 11/08/2022

Fecha finalización de solicitud: 31/10/2022

Objeto


 • 10 Ago, 2022
 • Laboral, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

TR790A - Programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas - 2022

Data de publicación: 10/08/2022

Data inicio de solicitude: 11/08/2022

Data remate de solicitude: 31/10/2022

Obxecto

Páxinas