Documentos de referencia • 27 Mar, 2020
 • Laboral, Xestión

Infografía informativa sobre os pasos para a tramitación dos expedientes de regulación temporal de emprego por causas económicas, técnicas, organizativas ou da produción motivados polo COVID-19.


 • 27 Mar, 2020
 • Laboral

Infografía informativa sobre os pasos para a tramitación dos expedientes de regulación temporal de emprego por causa de forza maior motivados polo COVID-19.


 • 26 Mar, 2020
 • Laboral, Xestión

Folleto informativo coas principais preguntas sobre os expedientes de regulación temporais de emprego (ERTE) xurdidos polo COVID-19.


 • 13 Mar, 2020
 • PRL e Saúde

Infografía coas medidas para a protección perante o coronavirus publicada polo Sergas


 • 16 Xan, 2020
 • Laboral

 • 15 Xul, 2019
 • Laboral, Mercantil, Xestión

Decreto 81/2019, do 27 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral do 2020


 • 20 Mai, 2019
 • Mercantil, Laboral

Guía informativa sobre o rexistro de xornada laboral elaborada polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social


 • 11 Mar, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado, Xestión

Mapa de apoios en materia de Enerxía para o ano 2019


 • 11 Mar, 2019
 • Estratexia, Laboral, Mercado, Xestión

Mapa de apoios do IGAPE para o ano 2019


 • 11 Mar, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión

Mapa de apoios ao Comercio e á Artesanía para o 2019

Páxinas