Documentos de referencia • 24 Xul, 2017
 • Mercado, Mercantil, Xestión

Presentación das liñas de financiamento ICO para empresas e autónomos realizada o 20 de xullo de 2017 na Cidade da Cultura durante a xornada promovida polo IGAPE.


 • 05 Xul, 2017
 • Estratexia, Laboral, PRL e Saúde, Xestión

Resumo executivo coas principais liñas de actuación previstas na estratexia "Autónomo 2020".


 • 29 Xuñ, 2017
 • PRL e Saúde

Guía práctica para a prevención de riscos laborais durante o desenvolvemento das actividades da vendima.


 • 29 Xuñ, 2017
 • PRL e Saúde

Cada día na perruquería empréganse moitos e diferentes produtos cosméticos necesarios para realizar os seus múltiples servizos: lavado, acondicionado e peiteado, cambios de coloración, rizados e alisados,... e estes produtos poden conter axentes químicos perigosos. Coñece de xeito práctico con esta guía como protexerte dos riscos xerados.


 • 29 Xuñ, 2017
 • PRL e Saúde

Dada a definición de mapa de riscos como un instrumento informativo que, mediante informacións descritivas e indicadores adecuados, permite coñecer as situacións de risco laboral e os traballadores expostos aos que afectan, neste sentido, o Mapa de Risco Ergonómico de Galicia busca analizar as situacións de risco asociado á carga física de traballo para a poboación traballadora galega, agrupando distintas actividades económicas e incluíndo a perspectiva de xénero.


 • 29 Xuñ, 2017
 • PRL e Saúde, Xestión

Guía práctica para a prevención de riscos no sector do granito.


 • 29 Xuñ, 2017
 • Sustentabilidade, Xestión

O obxecto desta guía é trasladar a información e os coñecementos necesarios que permitan racionalizar as actuacións das persoas interesadas, diminuíndo a dependencia enerxética e valorando as consecuencias sobre o medio ambiente, o que contribuirá á consecución dun “desenvolvemento sostido”.


 • 29 Xuñ, 2017
 • Fiscal, Xestión

Con este caderno preténdese achegar a xestión de tesouraría á actividade diaria dos autónomos e autónomas así coma os conceptos a ela asociados dun xeito sinxelo. O obxectivo último do caderno é facer fincapé na importancia que ten operar cun certo grao de planificación á hora de enfrontar os cobros e pagos que se teñen que facer durante o desenvolvemento dunha actividade empresarial.


 • 29 Xuñ, 2017
 • Mercado, Xestión

Este caderno analiza a utilidade e aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) en negocio e nas pequenas e medianas empresas. Para iso examina o seu uso en distintos ámbitos da práctica empresarial, como a comunicación e a mercadotecnia, a xestión de procesos, a utilidade e o aproveitamento da páxina web da empresa, etc.


 • 29 Xuñ, 2017
 • Estratexia, Xestión

Neste manual preséntase unha ferramenta para a elaboración do plan de negocio, pero indícase tamén a relación con outros recursos, a súa descrición e a forma de aplicalos sobre o proxecto de negocio, co fin de facilitar que calquera persoa autómnoma poida adaptar os plans de negocio ás súas propias circunstancias.

Páxinas