Lei 7/2023 para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia


  • 11 Dec, 2023
Accede dende aquí

O 11 de decembro de 2023 tense publicado a Lei 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia para reforzar o compromiso da Comunidade Autónoma de Galicia coa eliminación da discriminación das mulleres e coa promoción da igualdade entre mulleres e homes, atribuíndolle o máis alto grao de efectividade ao dereito constitucional á igualdade entre as mulleres e os homes no ámbito das competencias da Comunidade Autónoma, consonte as obrigas impostas aos poderes públicos de Galicia no artigo 4 do Estatuto de autonomía de Galicia.

Válido dende: 
luns, 11 Decembro, 2023
Válido ate: 
xoves, 31 Decembro, 2026