Nace "EmpleArte", un novo proxecto que usa as disciplinas artísticas para axudar a persoas en desemprego de longa duración a reactivar a súa procura laboral

O proxecto conta coa cofinanciación do Fondo Social Europeo; da Xunta de Galicia, o Goberno de Castilla-La Mancha, a Xunta de Extremadura, a Deputación Foral de Bizkaia, o Concello de Fuenlabrada e o Cabildo de Tenerife.

"O desemprego de longa duración golpea con especial forza aos colectivos máis vulnerables. Ademais, adoita prolongarse no tempo, xerando desánimo, soidade ou desmotivación na procura de emprego. Demostrouse que a intervención social a través da arte é unha ferramenta útil para reactivar a estas persoas e mellorar a súa estratexia de procura de emprego", explica Natalia Serrano, directora da área de Emprego da Fundación Santa María a Real.

O proxecto "EmpleArte" levarase a cabo entre xullo de 2021 e novembro de 2023 para mellorar a empregabilidade e a inserción laboral de homes e mulleres en desemprego de longa duración, sobre todo daquelas persoas que pertenzan a colectivos con especial vulnerabilidade: persoas maiores de 55 anos, mulleres, mulleres vítimas de violencia de xénero, inmigrantes, solicitantes de asilo, con dificultades económicas, reclusos/as, etc.

Fases e obxectivos

A primeira fase desenvólvese na actualidade e consiste na realización dunha investigación social sobre os efectos psicosociais que produce o desemprego de longa duración, especialmente naquelas persoas de especial vulnerabilidade. De forma paralela, está a realizarse un mapeo de entidades españolas e europeas que desenvolven programas de intervención social e arte; con máis dunha vintena de entrevistas a responsables de boas prácticas e unha ducia de persoas expertas na materia.

Cos resultados obtidos na investigación, o equipo técnico da área de Emprego da Fundación Santa María a Real deseñará a finais deste ano novas metodoloxías de intervención social con persoas en desemprego de longa duración, atendo ás necesidades detectadas, e utilizando técnicas e procesos creativos de diferentes disciplinas artísticas (música, teatro, danza, pintura, etc.) para motivar a estas persoas, favorecer un cambio persoal e o seu empoderamiento; e a partir de aí expor unha nova estratexia de procura de emprego, acorde ás necesidades do novo mercado laboral, marcado pola transformación dixital de todos os sectores.

Proxectos piloto

En 2022 comezará a segunda fase do proxecto, que consistirá no desenvolvemento e execución de doce proxectos piloto en Galicia, Canarias, Castislla-La Mancha, Comunidade de Madrid, Extremadura e País Vasco para pór en práctica a metodoloxía deseñada. Á súa finalización, procederase á medición dos resultados para identificar as súas boas prácticas, logros e áreas de mellora.

Finalmente, a terceira e última fase realizarase en 2023 e consistirá na transferencia da metodoloxía ás administracións públicas participantes, para que, a partir de entón, a poidan aplicar nos seus programas e servizos de orientación laboral con persoas en desemprego de longa duración, sobre todo con persoas que se atopan en situación de especial vulnerabilidade.

Entidades implicadas

Para iso, a Fundación Santa María a Real conta coa cofinanciación do Fondo Social Europeo, dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (POISES), no seu Eixo Prioritario 6; e de varias administracións públicas de diferente ámbito territorial, como o Servizo Público de Emprego da Junta de Extremadura; a Consellería de Economía, Empresas e Emprego do Gobierno de Castilla-La Mancha; a Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia; DEMA "Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento de Diputación Foral de Bizkaia; o Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) do Concello de Fuenlabrada; e a Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) do Cabildo de Tenerife.


Máis información