Modernizar o negocio

A opción de modernizar o teu negocio sempre é unha decisión arriscada na medida en que representa un cambio sobre o que a clientela está afeita a ver e recibir e, como todo cambio, é unha incógnita cal será o resultado: valorará a clientela positivamente as novidades? Acadarase a mellora prevista nos resultados? Suporá una avance na dirección axeitada?

Para  dar resposta a estas e outras dúbidas que xurdirán durante o proceso de modernización, así como para acompañarche ao longo do mesmo e axudarche a centrarte no teu traballo, a Xunta de Galicia e outras administracións poñen a túa disposición distintas axudas para facilitarche o proceso.

Accede a todas as axudas en vigor para abordar a modernización que precisas

Dende a oficina do autónomo facilitamos a túa busca de apoios

Ademais, pola súa relevancia e interese, o apoio da Xunta de Galicia se concentra fundamentalmente a través do IGAPE nos seguintes servizos:

Servizos Re-Acciona

Unha vía fundamental de modernización para as persoas traballadoras autónomas son os Servizos Re-acciona definidos polo IGAPE, coa finalidade de mellorar a súa profesionalización nunha determinada área estratéxica ou operativa.

Como persoa traballadora autónoma poderás acceder a estes servizos en idénticas condicións que as microempresas, contando desde o comezo do servizo cuns obxectivos a acadar que se farán tanxibles ao rematar o servizo, sendo consciente así do que podes esperar coa súa posta en marcha.

Estes servizos desenvólvense de xeito conxunto e guiado por unha entidade colaboradora do Igape, que en todo momento estará á túa disposición durante a duración do servizo de mellora, que pode ir dende os 3 aos 6 meses aproximadamente, combinando estas accións cunha formación que resulta clave para conseguir os resultados planificados.

Os servizos Re-acciona céntranse en dous ámbitos:

  • Por unha banda no desenvolvemento estratéxico, con servizos como a análise de potencial competitivo, o plan de futuro do negocio, redes de cooperación ou transformación do negocio entre outros.
  • E por outra banda na profesionalización, con servizos como a optimización financeira, relanzamento comercial, a xestión por procesos ou a imaxe e comunicación entre outros.

Se algún deles é do teu interese, consulta neste enlace á web do IGAPE toda a información actualizada sobre os servizos Re-acciona, e comproba se neste momento hai convocatorias abertas ou para cando están previstas; ou fai a túa consulta a través do persoal especializado da rede de persoal técnico.

Servizos Re-Acciona TIC

Se o que precisas é modernizarte para acceder á economía dixital, o programa Re-acciona TIC concentra os servizos Re-acciona específicos para este ámbito que precises, contemplando os seguintes:

  • Diagnose para a aplicación de solucións dixitais
  • Adopción de solucións de mobilidade
  • Adopción de solucións dixitais para a mellora da xestión
  • Posta en marcha de estratexias de marketing dixital

Se algún deles é do teu interese, consulta neste enlace á web do IGAPE toda a información actualizada sobre os servizos Re-acciona TIC, e comproba se neste momento hai convocatorias abertas ou para cando están previstas; ou fai a túa consulta a través do persoal especializado da rede de persoal técnico.

Dúbidas e suxestións

Se tes algunha dúbida sobre estes servizos ou algunha suxestión ao respecto, contacta connosco a través deste formulario.