Adetio Consulting Empresarial

CRECEMENTO EMPRESARIAL SOSTIBLE E RENDIBLE

Adetio é unha asesoría de consulting formada por profesionais de máis de 15 anos de experiencia.

Os nosos coñecementos avanzados e en constante actualización permítennos ofrecer servizos enfocados en obter un crecemento rendible, sostible e competitivo dos negocios.

A nosa clientela representa un amplo abanico de distintos sectores.

Somos expertos en:

- Enfoque e reorientación de negocios.

- Crecemento empresarial rendible a través da análise de custos, da produtividade e do establecemento das correctas estratexias de prezos.

- Organización interna para unha xestión eficiente da actividade empresarial.

- Comunicación efectiva para unha maior captación de clientes.

- Xestión de equipos, desenvolvemento profesional e eficiencia empresarial.

Implantamos unha cultura de benestar laboral nas organizacións, xerando a aliñación da visión empresarial cos intereses dos traballadores, creando un ambiente de compromiso, responsabilidade, valor, creatividade e recoñecemento que incremente a motivación laboral, o rendemento e free a alta rotación laboral.


Datos de contacto


Presenza na rede


Horario de apertura

  • Verán: Luns a Venres de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas
  • Inverno: Luns a Venres de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas