Julián Bravo

Axudo a emprendedores e a empresas a ter unha web profesional para acadar os seus obxectivos dixitais e de vendas. Unha web profesional, responsive e autoxestionable, para que ti mesmo poidas administrala despois da formación que che darei.

Unha web personalizada para ti, con un sin fin de extensións, sinxela de usar. Todo esto, feito con Wordpress, o maior xestor de contido do mundo.

Ti tamén terás unha conta de administrador para que poidas realizar as actualizacións que creas convintes na túa páxina web. Aínda que se prefires esquecerte deso, ofrézoche varios packs para o mantemento web e que a túa única preocupación sexa centrarte no teu negocio.

Se non sabes por onde comezar, eu axúdoche, guíote... Comezamos?


Elena Carré Otero

Formadora en idiomas | Formación y servicios de digitalización a negocios| Marketing digital | Redes sociales


Datos de contacto


Presenza na rede


Anxo Sánchez

Axudo a emprendedores coma ti ou a empresas como a túa a ter unha web profesional que voe, teña visibilidade e consiga clientes a través de internet.

Sei que os inicios de todo proxecto son duros, eu mesmo o sentín non hai moito, por iso se es un emprendedor que está comezando ou simplemente queres anovar o teu escaparate dixital, podes contar comigo.

Unha web é a ferramenta ideal para trasladar ao mundo o que mellor sabes facer.

Deseñareina para que a poidas xestionar de xeito sinxelo. Optimizareina para que sexa intuitiva e do gusto de Google. Engadirei velocidade e seguridade para que a túa máxima preocupación sexa o teu negocio, fiques contento e durmas tranquilo cun investimento ben feito.

Unha proposta personalizada unicamente para ti, escalable, con infinidade de extensións, sinxela no seu uso e cunha curva de aprendizaxe pequena. Todo isto nunha base de WordPress, o maior xestor de contidos do mundo.

Goza de personalización e escalabilidade para que o teu proxecto medre. Todo iso coa satisfacción de poder implicarte no seu desenvolvemento grazas aos titoriais e o soporte que inclúen os meus proxectos web.

Sen enganos.


HABLA Y CONVENCE

Nombre de la empresa:  HABLAY CONVENCE

 

Descripción de la actividad de la empresa: HABLAYCONVENCE es una Consultoria Internacional en Comunicación, Protocolo Multi-cultural, y Negocios Internacionales para Asia y América

 

Descripción del equipo fundador: Con más de 25 años de experiencia en la comunicación, bancos centrales, organismos internacionales en otros países, Lucero Dámaso, siendo su fundadora y CEO, crea  HABLAYCONVENCE, el cual pertenece al proyecto DAMASO CONSULTING (Comunicación, Migración, Gestoria Financiera)

 

Resumen del modelo de negocio: Ante la necesidad de enfrentar los MIEDOS que provoca el HABLAR en PÚBLICO para realizar discursos de excelencia o presentaciones de gran impacto, y sobre todo en OTROS IDIOMAS, he visto la necesidad de crear una empresa (consultoria) que ayude a Líderes, Empresas e Instituciones Públicas a resolver sus problemas de comunicación y de negociación en otros idiomas, haciendo uso de las modalidades de usos y costumbres de cada cultura

 

Problema que se resuelve:  1) HABLAR EN PÚBLICO CON EXCELENCIA, 2) LIDERAR GRUPOS MULTICULTURALES, 3) NEGOCIAR USANDO EL PROTOCOLO CON OTRAS CULTURAS, y 4) COMUNICARTE EFICAZMENTE EN OTROS IDIOMAS

 

Productos o servicios ofrecidos: En formato PRESENCIAL / ONLINE): 1) CONSULTORIA = MENTORIA /COACHING, 2) FORMACIÓN = Cursos, talleres, webinarios, 3) CONFERENCIAS = Seminarios, y 4) PRESENTACIONES = Discursos preparados/ Improvisados, plantillas, Presentaciones de gran impacto

 

Descripción del mercado: El mercado objetivo esta dirigido a dos tipos de Clientes: Nacionales y Extranjeros, siendo persona(s) de puestos de dirección y mando, y de gerencias de empresas que necesiten asesoría personalizada o virtual para mejorar sus habilidades de comunicación, y de negociación tanto en Galicia como en países de Asia y América.

 

Estrategia de marketing: 1) Redes Sociales, 2) Medios de comunicación, 3) Representación de empresas, y 4) Presencial / Online

 

Competencia: Cubrir las necesidades de clientes nacionales y extranjeros que requieran aprender y mejorar  sus habilidades de comunicación y de negociación en Galicia y en el extranjero, así como establecer colaboraciones con otras empresas comunicadoras donde se complementen sus servicios ofrecidos

 

Ventajas competitivas: 1) Ofrecer sus servicios en 8 idiomas, 2) Proporcionar Información con países de Asia y América, 3) Enseña usos y costumbres para NEGOCIAR, 4) Desarrollar las habilidades de COMUNICACIÓN, LIDERAZGO con efectividad, 5) Usar Técnicas eficaces de HABLAR EN PÚBLICO, 6) Practicar con herramientas comunicativas para perder el MIEDO ESCÉNICO, 7) Elaborar DISCURSOS PREPARADOS e IMPROVISADOS y PRESENTACIONES DE GRAN IMPACTO, 8) Desarrollar mayor SEGURIDAD y CONFIANZA en TI MISMO, 9) Negociar con ALTOS NIVELES EJECUTIVOS, 10) Manejo adecuado del PROTOCOLO EMPRESARIAL con otras culturas, 11) IMPACTAR con un proyecto EMPRENDEDOR ante tu mercado objetivo, y 12) Preparar discursos y presentaciones para inversores o proveedores al solicitar RECURSOS ECONÓMICOS o aprobación de tu PROYECTO

                     


Web: www.hablayconvence.com

Email: info@hablayconvence.com

Persona de contacto: Lucero Dámaso López

Año fundación: 2018

Sector: Educación


CEO: Lucero Dámaso López


Contratación: España


Desarrollo: España

Marketing: ASIA y AMÉRICA

Internacionalización: ASIA y AMÉRICA


Datos de contacto


Presenza na rede


Elena González Seguridad Alimentaria

Soy una bióloga asturiana afincada en Pontevedra desde hace casi 10 años y estoy especializada en ayudar a gestionar la seguridad alimentaria de pequeños negocios y empresas. Te ayudo a elaborar e implantar sistemas de autocontrol (APPCC, prerrequisitos...), a gestionar los alérgenos, a elaborar el etiquetado correcto de tus productos y a formarte, a ti y a tus trabajadores, en higiene y manipulación de alimentos; también realizo auditorías internas y puedo colaborar durante las auditorías externas y las inspecciones de Sanidad y, en resumen, te puedo ayudar con todas las dudas y aspectos relacionados con la seguridad alimentaria de tu negocio.