Iago Fraga

Enxeñeiro de telecomunicacións (INSA Lyon, Francia) de formación, inicieime nos sectores da xestión de proxectos, a ciberseguridade e a banca. De estabelecínme como consultor independente e axudo a empresas medianas e grandes a optimiza-la productividade e organización do seu persoal e equipos.

¿Que tipo de misións realizo?

Algúns exemplos son:

  • Auditorías e mellora - Podes chamarme en calquera momento para medi-la produtividade dun equipo, propoñervos melloras e implementalas.
  • Mentorías de altos mandos - ¿Tes executivos/as produtivos e con altas responsabilidades? Potenciamos en mentoría as súas fortalezas para que amplíe resultados.
  • Proxectos de transformación dixital - Substitúo procesos costosos e farragosos analóxicos da túa empresa por versións dixitais eficientes e de fácil xestión.
  • Retención do talento - ¿RRHH recibe queixas ou dimisións? Analizo o entorno de traballo, proporciónovos alternativas e implemétoas ata que se fideliza e potencia ó persoal.
  • Departamentos en dificultades - Acompaño con empatía, tecnoloxía, e procura de valor e solucións ós departamentos en dificultades dende o déficit ó superávit.
  • Felicidade no traballo - Implemento medidas que fidelizan e facilitan a captación de talento en sectores competitivos: semana laboral de 4 días, política de teletraballo, conciliación, etc.

¿Como o fago?

Pois cuns valores persoais e standards moi definidos:

  • A miña característica diferencial é ensinar "Produtividade Intelixente". É dicir: como obter mellores resultados facendo menos (non máis).
  • Acompaño ó teu persoal ata que adquiran habilidades listas para usar (non é só formación ou teoría, adestro e acompaño na implementación ata que "empeza a dar resultados").
  • O meu obxectivo é lograr "persoas máis felices e empresas máis rendíbeis". Por iso só implemento medidas de produtividade baseadas en axudar e equipar ó persoal, nunca en presionalo. Produtividade honesta e sá que resiste ó longo prazo.

Podes coñecer máis sobre min, os servizos que poño á túa disposición e contratalos en: iagofraga.com

E podes coñecer o meu método en: metodoproductividad.com


Gabriel Velázquez

Con más de 25 años de experiencia en el área comercial de empresas multinacionales, desarrollando equipos y roles, hoy impulso el crecimiento de las personas y grupos, fomentando el Liderazgo, la distinción de Talentos y la definición de Propósitos deseados.

Con una trayectoria extensa y formación orientada a las personas y equipos, brindo servicios de asesoría a las empresas que encuentren obstáculos para mantener profesionales comprometidos con la cultura, misión y visión, para  evitar la alta rotación de personas y así, conseguir un ritmo más estable de trabajo y reducción de los costos de contratación y entrenamiento continuo.

Trabajo con personas individualmente o en grupos para promover el crecimiento a partir de distinguir quiebres o situaciones que no le permitan alcanzar objetivos deseados. Con conversaciones específas facilito un espacio de aprendizaje que permita el Liderazgo de sus vidas y visión de su propósito.

Blog: Aprender Ontológico