O Proxecto Emprende Makers: De Makers a Emprendedores, é un proxecto aprobado no marco do Programa Operativo Interreg V-A España Portugal (POCTEP), área de cooperación 1- Galicia-Norte de Portugal, e está cofinanciado nun 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

  • Eixo prioritario: 2 – Competitividade empresarial
  • Obxectivo temático: 3. Mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas
  • Prioridade de investimento: 3.A: Promoción do espírito empresarial, en particular facilitando o aproveitamento económico de novas ideas e impulsando a creación de novas empresas, incluíndo as incubadoras de empresas
  • Obxectivo específico: 3.A. Mellorar as condicións necesarias e propicias para a aparición de novas iniciativas empresariais

O período de execución vai desde o 1 de outubro de 2017 ata o 30 de xuño de 2022, contando cun custo total de proxecto de 1.741.202,53€, dos que FEDER aprobou 1.305.901,89€.

Creación e desenvolvemento dunha rede de emprendemento baseada nos centros de fabricación dixital e prototipado da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal que actuará como un espazo común de innovación tecnolóxica e creativa, onde as persoas interesadas no seu uso (especialmente xente moza) poidan acceder a un espazo e a unhas ferramentas que lles permitan o desenvolvemento dunha idea de proxecto de carácter tecnolóxico e creativo desde a concepción e prototipado ata o seu testeo e adaptación ás necesidades do mercado e a súa posterior aceleración e lanzamento.

Todo iso baixo a filosofía do “faino ti mesmo”, a “metodoloxía lean” e o “ learning by doing” que fomente a creación de iniciativas empresariais innovadoras na Eurorrexión.

  • Rede Makers GNP
  • Sistemas / Espazos de Ensaio innovadores
  • Academia Maker
  • Acelaradora Emprendedora.

A través da rede de emprendemento obterase, por unha banda, unha transferencia das innovacións, procedementos e especializacións entre os diversos centros de fabricación dixital e prototipado da Eurorrexión, que dará como resultado a aparición de sinerxias de traballo conxunto que redunden en beneficio da competitividade e crecemento do tecido emprendedor da Eurorrexión.

Doutra banda, fomentarase a adquisición por parte da xente moza dunha serie de competencias mediante o emprego das TICs e as “tecnoloxías maker” que estimularán a innovación de base tecnolóxica e/ou creativa mediante a formación, o testeo e o asesoramento técnico e empresarial que posibilitaría a creación de novas iniciativas emprendedoras.

   
   
   
   

A Xunta de Galicia, no marco do proxecto Emprende-Makers, dará impulso á formación e capacitación para a creación de empresas na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

Seguindo a filosofía maker, poñerá en marcha a Academia Emprende-Makers, que arrincará o próximo 30 de agosto na localidade ourensá de Verín, no Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Ourense Centro e Sur, e continuará en setembro en Silleda, Coristanco e Vilanova de Arousa.

A Academia Maker ofrecerá dúas actividades ás persoas con interese en emprender: accións formativas sobre competencias básicas para o emprendemento; e os modelos de innovación de emprendemento para makers.

Así, os emprendedores potenciais dentro da Comunidade Maker adquirirán coñecementos sobre ferramentas de xestión e competencias sobre temas específicos de innovación, aumentando as súas probabilidades de éxito na súa inserción empresarial como emprendedores.

Os cursos de emprendemento da Academia Maker terán lugar en:


Máis información