Mensaxe de estado

Ao solicitar a alta como persoa usuaria rexistrada do portal oficinadoautonomo.gal, ACEPTA e AUTORIZA o uso da información rexistrada na súa alta para ser incluída no ficheiro destinado á prestación de servizos ás persoas autónomas polo IGAPE, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, así como outras unidades da Xunta de Galicia e a terceiros cando sexa requirido a efectos da prestación dos servizos previstos na Oficina Virtual do Autónomo coa finalidade exclusiva de xestionar os devanditos servizos para remitirlle información relativa a axudas, contidos e recursos de apoio ao emprego autónomo que puidesen resultar do seu interese, participar en cursos de formación ou actividades de colaboración con outras persoas autónomas ou con persoas usuarias interesadas no seu negocio, así como calquera outro servizo dedicado a mellorar a estabilidade e calidade do seu emprego autónomo.

Desde a Xunta de Galicia – Consellería de Emprego e Igualdade, desexamos informarlle aos efectos do previsto no Regulamento xeral de protección de datos persoais, que en base ao cumprimento dunha misión de interese público establecida polo Real Decreto Lexislativo 3/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Emprego, estanse a tratar os seus datos coa finalidade de remitirlle información e comunicacións relativa ás actividades de xestión de políticas activas de emprego, intermediación laboral e promoción do emprego autónomo.

Máis información sobre a política de protección de datos

Pestanas principais

Permitense espazos en branco; os signos de puntuación nos están permitidos agás puntos, guións, apóstrofes e guións baixos.
Un enderezo de correo-e correcto. Todos os correos do sistema envíanse a este enderezo. O enderezo de correo-e non é público e só se utiliza se quere recibir un contrasinal novo ou se quere recibir noticias ou notificacións por correo-e.