Mensaxe de estado

Submissions for this form are closed.

 

Formulario de inscrición - PERSOA INTERESADA - etapa 16-17/06/22 | Xinzo de Limia - Allariz - A Ponte Noalla (Camiño Mozárabe ou Vila da Prata)

NOTA: se xa existen 6 solicitudes para participar nesta etapa o formulario non estará visible, pero vostede pode deixar os seus datos na lista de agarda por se algunha delas renuncia con posterioridade. Nese caso, pasarase á seguinte persoa da lista por orde de inscrición. Acceder ao formulario da lista de agarda.  

NOTA: si ya existen 6 solicitudes para participar en esta etapa el formulario no estará visible, pero usted puede dejar sus datos en la lista de espera por si alguna de ellas renuncia con posterioridad. En ese caso, se pasará a la siguiente persona de la lista por orden de inscripción. Acceder al formulario de lista de espera.