Tolomico.feitoaman

Basándome nas fotos que me mandes do teu compañeiro peludo, faréi unha miniatura de lá afieltrada en 3D co meu estilo propio.

Contacta comigo a través de Instagram e   Facebook 


Datos de contacto


Presenza na rede