• 18 Mar, 2022
 • Estratexia, Xestión

Este documento busca expoñer de forma práctica e simplificada como realizar a solicitude no marco da Convocatoria de axudas destinadas á dixitalización de empresas do Segmento I (entre 10 e menos de 50 persoas empregadas) no marco da Axenda España Dixital 2025, o Plan de Dixitalización de Pemes 2021-2025 e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia -Financiado pola Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Dixital), que desenvolve a entidade pública empresarial Red.es.


 • 07 Mar, 2022
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

BDNS 613111 - Subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o fomento das solicitudes de patentes e modelos de utilidade españois no exterior - 2022

Data de publicación: 5 de marzo de 2022

Data de inicio solicitude: 6 de marzo de 2022

Data de remate solicitude: 5 de abril de 2022

Obxecto


 • 07 Mar, 2022
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

BDNS 613111 - Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior - 2022

Fecha de publicación: 5 de marzo de 2022

Fecha de inicio solicitud: 6 de marzo de 2022

Fecha de finalización solicitud: 5 de abril de 2022

Objeto


 • 26 Feb, 2022
 • Internacionalización, Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

Programa Kit Digital - Axudas destinadas á dixitalización de empresas do Segmento I - 2022

Data de publicación: 26 de febreiro de 2022

Data de inicio solicitude: 15 de marzo de 2022

Data de remate solicitude: 31 de decembro de 2024 - nova data


 • 26 Feb, 2022
 • Internacionalización, Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

Programa Kit Digital - Ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I - 2022

Fecha de publicación: 26 de febrero de 2022

Fecha de inicio solicitud: 15 de marzo de 2022

Fecha de finalización solicitud: 31 de diciembre de 2024 - nueva fecha


 • 25 Feb, 2022
 • Internacionalización, Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

IG401D - Axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas - Galicia Exporta Dixital 2022

Data de publicación: 25/02/2022

Data inicio de solicitude: 26/02/2022

Data remate de solicitude: 25/04/2022

Obxecto


 • 04 Feb, 2022
 • Estratexia, Laboral, PRL e Saúde
Accede dende aquí

TR357D - Ayudas para implantar la igualdad laboral, la conciliación y la RSE - Línea II Conciliación - 2022

Fecha de publicación: 04/02/2022

Fecha inicio de solicitud: 05/02/2022

Fecha remate de solicitud: 04/03/2022

Objeto


 • 04 Feb, 2022
 • Estratexia, Laboral, PRL e Saúde
Accede dende aquí

TR357D - Axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a RSE - Liña II Conciliación - 2022

Data de publicación: 04/02/2022

Data inicio de solicitude: 05/02/2022

Data remate de solicitude: 04/03/2022

Obxecto


 • 02 Xan, 2022
 • Laboral, Mercado, Xestión

TR349V - Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación - 2022


Infografía explicativa


 • 02 Xan, 2022
 • Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR349V - Programa Investigo, de contratación de persoas mozas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación - 2022


Infografía explicativa

Páxinas