Lei 28/2022, de fomento do ecosistema das empresas emerxentes


Publicación no BOE da Lei 28/2022, de 21 de setembro, de fomento do ecosistema das empresas emerxentes para atender á nova economía baseada no coñecemento e na innovación, co obxectivo de reducir significativamente os obstáculos detectados á creación e crecemento destas empresas no ámbito lexislativo, atendendo fundamentalmente ás cargas fiscais e sociais, ás esixencias do dereito mercantil e aos trámites burocráticos.


Versión consolidada en liña

Válido dende: 
xoves, 22 Decembro, 2022
Válido ate: 
xoves, 31 Decembro, 2026