Publicado o Real Decreto que fixa o salario mínimo interprofesional para o 2022

O Boletín Oficial do Estado ven de publicar o Real Decreto 152/2002, de 22 de febreiro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para o ano 2022.

Atendendo ao mesmo, o salario mínimo para calesqueira actividades na agricultura, industria e nos servizos, sin distinción de sexo nin idade das persoas traballadoras, queda fixado en 33,33 euros/día ou 1.000 euros/mes. Se se realizase unha xornada inferior se percibirá o rateo correspondente.

Este salario, tal e como establece o RD, se entende referido á xornada legal de traballo en cada actividade, sen incluír a parte proporcional dos domingos e festivos.

Por último, na disposición final terceira, esablece que este RD surtirá efectos entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022.


Publicación BOE