A Xunta promove o financiamento de pemes e autónomos galegos facilitando o acceso ao crédito de operacións por valor de 60 M€

O director do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Fernando Guldrís, asinou un convenio con representantes das sociedades de garantía recíproca (SGR) Afigal, Sogarpo e Iberaval, na procura de facilitar, un ano máis, o acceso ao financiamento de pemes e persoas autónomas galegas. Neste sentido, e como destacou Guldrís, o acordo permite cubrir operacións de investimento, circulante e garantías de pequenas e medianas empresas por importe de 60 millóns de euros.

O convenio, afondou o director do Igape, sitúase no marco da Axenda Financeira que promove o Goberno galego para axudar a pemes e persoas autónomas a reforzar a súa solvencia e darlle acceso a crédito para que poidan “gañar músculo, manter e xerar emprego, e desenvolver proxectos que contribúan á reactivación económica e a competitividade dos sectores estratéxicos galegos”.

Así, o obxectivo do acordo asinado hoxe é facilitar, dun lado, o acceso a préstamos a longo prazo para financiar tanto investimentos produtivos como circulante estrutural, dando a posibilidade tamén de aplicar os fondos ao pagamento ou á reestruturación de débedas con entidades financeiras; e, por outra parte, favorecer a capacidade das pemes para outorgar garantías fronte a terceiros.

Neste marco, explicou Guldrís, a modalidade de apoio consistirá tanto na bonificación do tipo de xuro dos préstamos, como na bonificación da comisión do aval, e no reaval do risco asumido polas SGR que faciliten o acceso ao crédito.

A concesión das axudas, cuxo período de solicitude estará aberto desde o 12 de maio e ata o 29 de setembro, será por concorrencia non competitiva, deste xeito son subvencionables todos os proxectos que cumpran os requisitos establecidos nas bases reguladoras ata o esgotamento do crédito. Deste xeito, apuntou Guldrís, axilízase a execución desta liña de financiamento para pequenas e medianas empresas e autónomos que teñen o seu domicilio social e desenvolven a súa actividade económica en Galicia.

“En definitiva, trátase de ofrecer ao tecido empresarial galego as mellores condicións de financiamento para fortalecer a súa solvencia. Por este motivo, mantemos intactas as capacidades de investimento tradicionais de fondo perdido e préstamos e avais, e reforzamos os fondos de apoio necesarios para unha adaptación ao complexo escenario actual”, informou o director do Igape, quen lembrou que, tamén no marco da Axenda Financeira, está en marcha a liña de préstamos directos para investimentos estratéxicos ou para infraestruturas de centros tecnolóxicos.