O Terceiro Plan de rescate para persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas por motivos da COVID-19 está composto polos tres programas seguintes: