Axudas Injuve para a Creación Joven 2019


  • 03/06/2019
  • 28/06/2019
Accede dende aquí

458128 -  Axudas Injuve para a creación Joven 2019

Data de publicación: 1 de xuño de 2019

Data de inicio solicitude: 3 de xuño de 2019

Data de remate solicitude: 28 de xuño de 2019

Obxecto

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión das axudas a persoas mozas creadoras dun máximo de 30 ou 35 anos de idade (en función da liña de actuación) para proxectos a desenvolver durante o 2020 en ámbitos como as artes visuais, escénicas, musicais, literarias, deseño, cómic e ilustración.

Características da axuda

Os proxectos presentados deberán incluírse, entre outras, nunha destas liñas de actuación:

  • Produción de obra: realización de proxectos artísticos con libertade de formato e técnica (18 a 30 anos), ata 5.000 €.
  • Mobilidade de obra producida e/ou mobilidade de creadores en espazos especializados, xiras ou residencias (excepto estudos regrados) en ámbito nacional e internacional (18 a 30 anos), ata 5.000€.
  • Emprendemento para a creación mozo: desenvolvemento de proxectos de emprendemento cultural coa finalidade de iniciar unha actividade ou manter unha de recente creación no ámbito nacional ou internacional (18 a 35 anos), ata 10.000 €.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias desta axuda as persoas físicas de nacionalidade española e todas aquelas con residencia legal en España, que teñan entre 18 e 30 ou 35 anos de idade, segundo sexa o obxecto da axuda.

Cando se trate de proxectos nos que participen máis dunha persoa, o requisito de idade se esixirá a todas as persoas beneficiarias. No caso de grupos musicais e compañías de artes escénicas, o requisito de idade se esixirá tanto á dirección artística como ao cadro de interpretación artística.

Neste enlace se pode acceder ao texto completo da resolución.

Neste enlace dáse máis información no portal web do Instituto Injuve.

Válido dende: 
luns, 3 Xuño, 2019
Válido ate: 
venres, 28 Xuño, 2019