Liñas financiamento ICO 2021


  • 26/05/2021
  • 31/12/2021

Liñas de financiamento do ICO - 2021

Abertas todo o 2021

Obxecto

Estas liñas de financiamento están deseñadas para cubrir as necesidades de todo tipo de empresas, de calquera tamaño e sector de actividade.

Características da axuda

O ICO da apoio financeiro dende pequenos proxectos de investimento ata a expansión internacional dunha empresa, con longos prazos de amortización e carencia.

Persoas beneficiarias

Poderán solicitar estes apoios financeiros as persoas traballadoras autónomas, empresas e entidades públicas e privadas, tanto españolas como estranxeiras que desexen levar a cabo actividades empresariais ou cubrir necesidades de liquidez dentro do territorio nacional.


Ficha informativa

Válido dende: 
mércores, 26 Maio, 2021
Válido ate: 
venres, 31 Decembro, 2021