Axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona) - 2022


  • 22/12/2021
  • 08/04/2022
Accede dende aquí

IG401A - Axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona) - 2022

Data de publicación: 21/12/2021

Data inicio de solicitude: 22/12/2021 // 31/01/2022 // 07/03/2022

Data remate de solicitude: 28/01/2022 // 04/03/2022 // 08/04/2022

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto publicar as bases e abrir a convocatoria dun programa de servizos a pemes que, a través das empresas prestadoras de servizos -seleccionadas mediante procedemento aberto de acordo coa Lei de contratos do sector público-, lles permite ás pemes executar proxectos de mellora en distintos ámbitos:

– Análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora.

– Construción dun proxecto de futuro e plan de mellora empresarial.

– Desenvolvemento de plans de acción e plan transversal.

– Análise do cumprimento normativo e dos riscos legais.

– Mellora da xestión financeira e procura de financiamento.

– Optimización da produción e cadea loxística.

– Asesoramento para o relanzamento comercial.

– Preparación de procesos certificables.

– Deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores.

– Protección da innovación.

– Asesoramento para o financiamento da innovación.

– Servizos para a definición dunha estratexia dixital da empresa.

– Definición e implantación dunha estratexia de ciberseguridade para a peme.

– Apoio na adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade.

– Deseño dunha estratexia de márketing de contidos para a peme.

Características da axuda

A Amtega poderá conceder axudas en especie consistentes na execución de servizos para a súa realización en empresas galegas integrados nas seguintes categorías:

Adopción de solucións de dixitalización:

– Servizos para a definición dunha estratexia dixital da empresa.

– Definición e implantación dunha estratexia de ciberseguridade para a peme.

– Apoio na adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade.

– Deseño dunha estratexia de márketing de contidos para a peme.

O Igape poderá conceder axudas en especie consistentes na execución de servizos para a súa realización en empresas galegas integrados nas seguintes categorías:

Profesionalización e desenvolvemento estratéxico:

– Análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora.

– Construción dun proxecto de futuro e plan de mellora empresarial.

– Desenvolvemento de plans de acción e plan transversal.

– Análise do cumprimento normativo e os riscos legais.

– Mellora da xestión financeira e procura de financiamento.

– Optimización da produción e cadea loxística.

– Asesoramento para o relanzamento comercial.

– Preparación de procesos certificables.

Innovación:

– Deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores.

– Protección da innovación.

– Asesoramento para o financiamento da innovación.

A axuda confórmase como a diferenza entre o custo aboado polo Igape ou pola Amtega, de ser o caso, pola prestación do servizo e o importe exixido ás beneficiarias en concepto de cofinanciamento.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), incluídos as persoas traballadoras autónomas, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, mesmo carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial.

En calquera caso, deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia e cumprir a definición de peme.


Publicación DOG

Ficha sede electrónica

Publicación DOG modificación

Válido dende: 
mércores, 22 Decembro, 2021
Válido ate: 
venres, 8 Abril, 2022