Real Decreto-lei 2/2023, de medidas urxentes para a ampliación de dereitos dos pensionistas, a redución da fenda de xénero e o establecemento dun novo marco de sustentabilidade do sistema público de pensións


Este Real Decreto-lei que reforma o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, atende a unhas reformas estruturais que responden a unha necesidade extraordinaria do sistema de pensións de reforzar a sustentabilidade financeira e a urxencia derivada do cumprimento dos prazos dos compromisos coa Unión Europea e a solicitude de pago das contribucións financeiras correspondentes.

Entre outros, este Real Decreto-lei ten como obxecto atender ao compoñente 30 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia cuxa finalidade é reforzar a sustentabilidade financeira do sistema de pensións no curto, medio e longo prazo. Para iso, establécense tres reformas fundamentais:

Adecuación ás novas carreiras profesionais do período de cómputo para o cálculo da pensión de xubilación,

Establecer un novo mecanismo para a preservación da equidad interxeracional que garanta o equilibrio financeiro futuro entre a poboación ocupada e a poboación pensionista e, por último,

Un incremento gradual da base de cotización máxima do sistema unido a un correlativo incremento da pensión máxima.

Archivos: 
Válido dende: 
mércores, 12 Abril, 2023
Válido ate: 
xoves, 31 Decembro, 2026