• 30 Mar, 2020
 • Laboral, Xestión

Documento actualizado coas modificacións e aclaracións establecidas no Real Decreto lei 9/2020 de 28 de marzo de 2020.


 • 29 Mar, 2020
 • Laboral, Xestión

Ficha informativa con los pasos para la tramitación del ERTE por causas económicas, técnicas, operativas o productivas.


 • 29 Mar, 2020
 • Laboral, Xestión

Ficha informativa cos pasos para a tramitación do ERTE por causas económicas, técnicas, operativas ou produtivas.


 • 29 Mar, 2020
 • Laboral, Xestión

Ficha informativa con los pasos para la tramitación del ERTE por causa de fuerza mayor.


 • 29 Mar, 2020
 • Laboral, Xestión

Ficha informativa cos pasos para a tramitación do ERTE por causa de forza maior.


 • 27 Mar, 2020
 • Laboral, Xestión

 • 27 Mar, 2020
 • Laboral, PRL e Saúde

 • 27 Mar, 2020
 • Laboral, Xestión

Infografía informativa sobre los pasos para la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción motivados por el COVID-19.


 • 27 Mar, 2020
 • Laboral, Xestión

Infografía informativa sobre os pasos para a tramitación dos expedientes de regulación temporal de emprego por causas económicas, técnicas, organizativas ou da produción motivados polo COVID-19.


 • 27 Mar, 2020
 • Laboral

Infografía informativa sobre los pasos para la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor motivados por el COVID-19.

Páxinas