• 10 Xan, 2022
 • Laboral
Accede dende aquí

Publicación do Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, no que se inclúen as modificacións en materia de contratos laborais (contrato formativo, contrato a tempo parcial, contrato fixo discontinuo) e á redución da xornada ou suspensión do contrato por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción ou derivadas de forza maior, entre outros asuntos.


 • 22 Nov, 2021
 • Laboral, Mercantil

Resolución do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2022, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

O pasado 11 de marzo de 2022, detectado un erro, o DOG ten publicado a corrección de erros seguinte:


 • 22 Nov, 2021
 • Laboral, Mercantil

Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se da publicidad de las fiestas laborales de carácter local para el año 2022, correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

El pasado 11 de marzo de 2022, detectado un error, el DOG publicó la corrección de errores siguiente:


 • 26 Out, 2021
 • Laboral

El 21 de octubre de 2021 el Boletín Oficial do Estado publicó la Resolución de 14 de octubre de 2021 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022.

Según dicha resolución, en Galicia se observan los siguientes festivos:

1 de enero: Año nuevo (*)

6 de enero: Epifanía del Señor (*)

14 de abril: Jueves Santo (**)

15 de abril: Viernes Santo (*)

17 de mayo: Día das Letras Galegas (***)


 • 26 Out, 2021
 • Laboral

O 21 de outubro de 2021 o Boletín Oficial do Estado ten publicado a Resolución de 14 de outubro de 2021 do Ministerio de Trabajo y Economía Social, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2022.

Segundo a dita resolución, en Galicia se observan os seguintes festivos:

1 de xaneiro: Ani novo (*)

6 de xaneiro: Epifanía do Señor (*)

14 de abril: Xoves Santo (**)

15 de abril: Venres Santo (*)

17 de maio: Día das Letras Galegas (***)


 • 06 Ago, 2021
 • Laboral, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

Publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.


 • 06 Ago, 2021
 • Laboral, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

Publicación no Boletín Oficial do Estado da Lei 10/2021, de 9 de xullo, de traballo a distancia.


 • 29 Abr, 2020
 • Laboral, Mercado, PRL e Saúde

 • 29 Abr, 2020
 • Laboral, Mercado, PRL e Saúde

 • 29 Abr, 2020
 • Laboral, Mercado, PRL e Saúde

Páxinas