Aberta a convocatoria do Certame Nacional de Jóvenes Emprendedores 2021

O Injuve convoca o Certame Nacional Jóvenes Emprendedores 2021 para apoiar a persoas mozas que lideran proxectos innovadores e para empresas xa constituídas.

Poderán optar todas aquelas persoas e empresas cunha antigüidade máxima de tres anos e mínima dun, con independencia do sector no que se promovan.

Aos dez primeiros seleccionados lles será concedida unha ayuda económica de 20.000 euros.

O Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores vai dirixido a persoas mozas que no superen a idade de 35 anos, na data límite de presentación de solicitudes, de nacionalidade española ou con residencia legal en España. Poderán presentarse tanto persoas físicas como xurídicas, sendo neste último caso o representante legal que presente a solicitude quen debe cumprir o requisito da idade, así como que o capital social da empresa debe ser maioritariamente (51%) de persoas mozas que non superen esa idade.

O prazo de presentación de solicitudes comenza o 18 de xuño e remata o 15 de xuño de 2021 (ámbalas dúas incluídas).


Máis información