A Xunta publica no DOG a resolución coas festas laborais de carácter local para o ano 2023 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia

A través do Diario Oficial de Galicia a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ven de publicar as festas de carácter local, inhábiles para os efectos laborais, retribuídas e non recuperables, para o ano 2023, que serán para os concellos pertencentes ás provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Ademais, da dita resolución a Consellería lembra que, en virtude do establecido no artigo 34.6 do Estatuto dos traballadores, as empresas deberán ter exposto o calendario laboral nun lugar visible de cada centro de traballo, para coñecemento e consulta das súas persoas traballadoras.


Publicación DOG