• 03 Feb, 2020
 • Laboral, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

TR340E - Programa II: Axudas ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) - 2020

Data de publicación: 03/02/2020

Data inicio de solicitude: 04/02/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020

Obxecto


 • 03 Feb, 2020
 • Laboral, Mercantil
Accede dende aquí

TR807I - Programa I: fomento y consolidación del empleo en las pequeñas empresas de nueva creación - 2020

Fecha de publicación: 03/02/2020

Fecha inicio de solicitud: 04/02/2020

Fecha finalización de solicitud: 31/07/2020


 • 03 Feb, 2020
 • Laboral, Mercantil
Accede dende aquí

TR807I - Programa I: fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación - 2020

Data de publicación: 03/02/2020

Data inicio de solicitude: 04/02/2020

Data remate de solicitude: 31/07/2020

Obxecto


 • 03 Feb, 2020
 • Laboral, Xestión
Accede dende aquí

TR341R- Ayudas para la conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma - 2020

Fecha de publicación: 03/02/2020

Fecha inicio de solicitud: 04/02/2020

Fecha finalización de solicitud: 30/09/2020

Objeto


 • 03 Feb, 2020
 • Laboral, Xestión
Accede dende aquí

TR341R- Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma - 2020

Data de publicación: 03/02/2020

Data inicio de solicitude: 04/02/2020

Data fin de solicitude: 30/09/2020

Obxecto


 • 29 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil

MR404 - MR405 - Axudas para investimentos nas explotacións agrarias - 2020

Data de publicación: 28/01/2020

Data inicio de solicitude: 29/01/2020

Data fin de solicitude: 31/03/2020 (nova data por motivos do COVID-19: 10 de xuño de 2020)

Obxecto


 • 28 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil

MR404 - MR405 - Ayudas para inversiones en las explotaciones agrarias - 2020

Fecha de publicación: 28/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 29/01/2020

Fecha fin de solicitud: 31/03/2020 (nueva fecha por motivos del COVID-19: 10 de junio de 2020)

Objeto


 • 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR357C - Axudas para implantar a RSE, a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal - 2020

Data de publicación: 24/01/2020

Data inicio de solicitude: 25/01/2020

Data fin de solicitude: 24/02/2020

Obxecto


 • 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercado, Xestión

TR357C - Ayudas para implantar la RSE, la igualdad laboral y la conciliación laboral y persoal

Fecha de publicación: 24/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 25/01/2020

Fecha fin de solicitud: 24/02/2020

Objeto


 • 16 Xan, 2020
 • Laboral

Páxinas