Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora e de subvencións COVID-19 para mantemento do autoemprego - 2021


  • 21/10/2021
  • 22/11/2021
Accede dende aquí

PR937A - Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora e de subvencións COVID-19 para mantemento do autoemprego - 2021

Data de publicación: 21/10/2021

Data inicio de solicitude: 22/10/2021

Data remate de solicitude: 22/11/2021

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto publicar as bases e convocar o acceso ás dúas liñas de subvencións dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas que exerzan a súa actividade laboral ou profesional na Comunidade Autónoma galega:

  • Liña 1 subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora: teñen por finalidade fomentar o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.
  • Liña 2 subvencións COVID-19 para mantemento do autoemprego: destinadas a compensar as perdas provocadas pola redución da actividade económica das persoas traballadoras autónomas ou por conta propia no contexto actual de pandemia.

Características da axuda

Liña 1 subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora:

Para promover a creación e o desenvolvemento do autoemprego das persoas galegas retornadas e da súa descendencia que se establezan na Comunidade autónoma galega, establécese unha contía da subvención de 5.000 euros.

O importe da subvención incrementarase no caso de concorreren as seguintes situacións e nos seguintes importes, que serán acumulables:

a) No caso de que a persoa solicitante sexa muller: 1.000 euros.

b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural: 2.000 euros.

O importe máximo da subvención concedida será de 8.000 euros.

Liña 2 subvención COVID-19 para mantemento do autoemprego:

As subvencións destinadas a esta liña COVID-19 terán un importe de 3.000 euros.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas, que residindo fóra de España se establezan na Comunidade Autónoma galega:

1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.

2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Requisitos específicos:

Liña 1 subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora:

Que a data de retorno a España sexa a partir do 1 de xaneiro de 2019, incluído, e que a persoa solicitante non fose beneficiaria desta subvención en convocatorias anteriores.

Liña 2 subvencións COVID-19 para mantemento do autoemprego:

Poderán ser beneficiarias as persoas que se atopen nalgunha destas dúas situacións:

1) Que a data do retorno a España estea comprendida entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2018.

2) Que a data de retorno a España sexa a partir do 1 de xaneiro de 2019, incluído, e que a persoa solicitante fose beneficiaria desta subvención en convocatorias anteriores.


Publicación DOG

Ficha informativa sede electrónica

Válido dende: 
xoves, 21 Outubro, 2021
Válido ate: 
luns, 22 Novembro, 2021