Lei 16/2022, de 5 de setembro, de reforma do texto refundido da Lei Concursal


Accede dende aquí

Publicación da Lei 16/2022, de 5 de setembro, de reforma do texto refundido da Lei Concursal, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2020, de 5 de maio, para a transposición da Directiva (UE) 2019/1023 do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de xuño de 2019, sobre marcos de reestruturación preventiva, exoneración de débedas e inhabilitacións, e sobre medidas para aumentar a eficiencia dos procedementos de reestruturación, insolvencia e exoneración de débedas.

Válido dende: 
luns, 26 Setembro, 2022
Válido ate: 
mércores, 31 Decembro, 2025