Decreto 226/0222, polo que se regulan determinados aspectos da organización e desenvolvemento dos espectáculos públicos e actividades recreativas e se constitúe o Rexistro de Empresas e Establecementos


Este decreto ten por obxecto obxecto o desenvolvemento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, no que atinxe a determinados aspectos de organización e desenvolvemento daqueles, así como constituír o Rexistro de Empresas e Establecementos e será de aplicación a todo tipo de espectáculos públicos e actividades recreativas incluídos no ámbito de aplicación da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, e aos establecementos e espazos abertos ao público en que se celebren.


Publicación DOG

Válido dende: 
xoves, 19 Xaneiro, 2023
Válido ate: 
xoves, 31 Decembro, 2026