Publicados os resultados da IX Edición dos Premios Agader a iniciativas de desenvolvemento rural

No DIario Oficial de Galicia do luns 17 de setembro de 2018, publícase a RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2018 pola que se publica o resultado da novena edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural, co seguinte resultado:

Categoría

Finalidade

Beneficiario

Importe

Mozos

Levinred, S. Coop. Galega

Levinred, S. Coop. Galega

10.000 €

Proxectos culturais e de recuperación patrimonial no medio rural

Festival de la Luz

A.C. Festival de la Luz

10.000 €

Proxectos de interese social

Programa de atención ao medio rural de AFAOR e Viña Costeira

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer en Ourense (AFAOR)

10.000 €

Turismo

Turisa Galicia

Martiño Novo Canda

10.000 €

Sector agrogandeiro

Veigas de Sabugueiro

Veigas de Sabugueiro, S.L.

10.000 €

Innovación tecnolóxica

Trasdeza Natur

María José Tallón García

10.000 €

Mulleres

Coop. Lácteas Unidas CLUN, S. Coop. Galega

CLUN, S. Coop. Galega

10.000 €

Loita contra o abandono e en prol da mobilidade de terras agrarias

Posta en valor da terra para produción hortícola

Cristina Bañobre Lomba

10.000 €

Ver a resolución do DOG.