Oficina Virtual do Emprego Autónomo

Unha xanela única para mellorar facilitar consolidar impulsar apoiar fomentar axudar o emprego autónomo en Galicia

item Iniciar o proxecto
item Avanzar e consolidar
item Modernizar o negocio
Remuda xeracional

 

Polos de emprendemento e apoio ao emprego

A rede de Polos de emprendemento e apoio ao emprego é unha rede que promove a Xunta de Galicia para impulsar e consolidar todos os proxectos de emprendemento que así o requiran.

Dentro de cada un dos polos atoparás:

  • Acompañamento e asesoramento continuo do seu persoal técnico.
  • Unha metodoloxía común validada e adaptada a cada proxecto.
  • Titorización con profesionais de primeiro nivel a través dunha rede de mentores.

Información sobre apoios e axudas

Consulta desde a sección de Axudas todos aqueles apoios e subvencións que son de especial interese para o emprego autónomo.

Rede Eusumo

Acceso á Rede Eusumo, portal da rede de economía social impulsada pola Xunta de Galicia e de especial interese para as persoas autónomas integradas en cooperativas ou sociedades laborais.

Acceso á tramitación electrónica

Información sobre como se pode acceder á tramitación das axudas e subvencións directamente dende a Oficina Virtual do Autónomo.

Seguridade e Saúde

Mellora as túas condicións de traballo mediante a aplicación das medidas de seguridade e saúde axeitadas á túa actividade e aproveita os moitos recursos que poñemos a túa disposición.

Resposabilidade Social

Consulta o que pode achegar a responsabilidade social á túa actividade e os teus resultados desde a perspectiva do emprego autónomo.

Consultas do teu interese

Espazo para que nos fagas calquera consulta ou pregunta relacionada coa túa actividade profesional como persoa traballadora autónoma (sobre subvencións, posta en marcha, trámites, ...)